Chemiczna obróbka powierzchni metali

Rodozja Sp. z o. o.

Chemiczna obróbka powierzchni metali

OCHRONA PRZED KOROZJĄ

mark Strona Główna mark Oferta mark Firma mark Kontakt clear

 

Chemiczna obróbka powierzchni metalowych

Naszą specjalnością jest produkcja środków do chemicznej obróbki powierzchni, w tym preparatów do usuwania powłok lakierniczych i malarskich, a także mających na celu przygotowania powierzchni do malowania.

Obróbka powierzchni metali - nasze technologie

W naszej codziennej pracy wykorzystujemy trzy technologie pozwalające na chemiczną obróbkę powierzchni metali. Zaliczamy do nich:

  • mycie i odtłuszczanie,
  • fosforanowanie amorficzne,
  • fosforanowanie krystaliczne.

Fosforanowanie służy do przygotowania powierzchni metali do lakierowania bšdŸ malowania. Fosforanowanie jest zalecane przy obróbce takich powierzchni, jak stal, żeliwo, cynk, aluminium. Wskutek tego zabiegu jest możliwe zwiększenie przyczepnoœci lakieru lub farby, a także poprawienie ochrony antykorozyjnej powierzchni metalu.

Wszystkie z wymienionych procesów – mycie i odłuszczanie, fosforanowanie amorficzne, fosforanowanie krystaliczne – w różnych stopniu wpływajš na właœciwoœci ochronne powłok lakierowych. Przed wyborem odpowiedniego systemu malarskiego przeprowadzamy szereg prób i testów kwalifikacyjnych, w dużej mierze wykorzystujących przyśpieszone badania korozyjne. Nasze działania uwzględniają także obróbkę wstępną. Na liście wykonywanych przez nas testów komorowych jest test solny, przeprowadzany zgodnie z normą PN-EN ISO 7253. Obecnie uważa się go za najbardziej wiarygodny test, dlatego też jest najczęściej polecany i wykonywany.

Określenie warunków, które powinna spełniać powłoka lakierowa, nie jest jednoznaczne i zależy od stawianych jej wymagań, w tym głównie od kategorii korozyjności środowiska określanej normą PN-EN ISO 12944-1. Informacje związane z określeniem kategorii korozyjności środowiska na terenie Polski, zawarliśmy w poniżej tabelce:

Kategoria korozyjności
Wg PN-EN ISO 12944-2
Badanie przyspieszone w obojętnej mgle solnej
wg PN-EN ISO 72533
- zmiany przy nacięciu powłoki lakierowej nie większe niż 1 mm po - godzinach
Zakres trwałości powłoki lakierowej
wg PN-EN ISO 12944
C3
120
240
480
2 do5 lat (mała)
5-15 lat (średnia)
więcej niż 15 lat (duża)

 

Zależnie od rodzaju powłoki lakierowej, po fosforanowaniu amorficznym, powłoki lakierowe na stali nie wykazują przy nacięciu większych zmian niż 1 mm po 240-300 h ekspozycji w komorze solnej (natrysk ciągły).

próbka źle przygotowana próbka po fosforanowaniu amorficznym odporność na działanie mgły solnej
próbka źle przygotowana próbka po fosforanowaniu amorficznym  

Na ogół amorficzne powłoki fosforanowe, wytwarzane w środowisku rozpuszczalników organicznych, wykazują lepsze właściwości ochronne niż powłoki wytworzone w środowisku wodnym.
Biorąc pod uwagę efekty obróbki, koszty technologii, obciążenie dla środowiska i zagrożenie dla zdrowia można ogólnie stwierdzić, że mycie i odtłuszczanie jest najprostszym sposobem przygotowania powierzchni do malowania; fosforanowanie krystaliczne - metodą zapewniającą najwyższą jakość przygotowania powierzchni, ale stosunkowo drogą i obciążającą środowisko; natomiast fosforanowanie amorficzne – metodą optymalną, która dla wielu wymagań daje oczekiwane efekty obróbki przy stosunkowo niskich kosztach, prostej technologii, małym zagrożeniu dla zdrowia i środowiska.

próbka źle przygotowana próbka po fosforanowaniu amorficznym przyczepność
próbka źle przygotowana próbka po fosforanowaniu amorficznym  

 

 

próbka źle przygotowana próbka po fosforanowaniu amorficznym próba tłoczenia
próbka źle przygotowana próbka po fosforanowaniu amorficznym  

 

 

 

mark O Firmie mark Oferta mark Chemiczna obróbka powierzchni mark Kontakt clear

© Copyright 2008 - 2018 Wszelkie Prawa zastrzeżone Rodozja Sp. z o. o.