imp

Rodozja Sp. z o. o.

Chemiczna obróbka powierzchni metali

OCHRONA PRZED KOROZJˇ

Spółka zarejestrowana jest pod nr
KRS-0000178204

mark Strona Główna mark Oferta mark Chemiczna obróbka powierzchni mark Kontakt clear

 

Producent preparatów do usuwania powłok lakierniczych

Przedstawiamy Państwu firmę Rodozja Sp. z o.o., zajmuj±c± się produkcj± i sprzedaż± wysokiej jakości preparatów chemicznych przeznaczonych do usuwania farb, usuwania lakierów, a także przygotowania powierzchni do malowania. Oferujemy również specjalistyczne środki umożliwiaj±ce odrdzewianie stali, mycie aluminium, odtłuszczanie przed malowaniem, fosforowanie i inne prace preparacyjne. Nasze produkty pozwalaj± m.in. na usuwanie lakieru z felg i innych metalowych powierzchni. Wyróżnia je wysoka skuteczność i wygoda stosowania. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacji o naszej firmie:

Rodozja Sp. z o. o. została zawi±zana umow± zawart± w akcie notarialnym z dn. 03.12.1991 roku.

Osobowość prawn± uzyskała na podstawie wpisu do rejestru RHB - Nr rej H_9967/91 strona 7. z dn. 17.12.1991 r. w S±dzie Rejonowym dla miasta Warszawy, wydział XVI Gospodarczy.

Działalność firma rozpoczęła 1.02.1992 roku.

Założycielami firmy s± wieloletni pracownicy Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, posiadaj±cy duże doświadczenie praktyczne i teoretyczne w zakresie korozji i ochrony przed korozj±.

Chemiczne usuwanie farb, obróbka powierzchni metalowych i inne usługi

Firma specjalizuje się w chemicznym usuwaniu farb i lakierów oraz innej obróbce powierzchni metalowych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii zwi±zanych z lakiernictwem. Podstawow± gałęzi± naszej działalności jest produkcja preparatów do przygotowania powierzchni przed malowaniem oraz preparatów do usuwania powłok lakierniczych i malarskich. Ponadto produkowane s± preparaty do odrdzewiania, pasywacji i zabezpieczenia aluminium oraz innych metali przed korozj±.

Większość preparatów produkowanych w firmie jest na rynku od 25, a nawet 30 lat, inne posiadaj± nowe receptury, uwzględniaj±ce najnowsze wymagania dotycz±ce ochrony zdrowia i środowiska. Produkowane w firmie preparaty do usuwania farb i lakieru oraz innych zastosowań s± sprzedawane do ponad 300 zakładów, głównie lakierni, w oparciu o proste i tanie technologie.

Firma Rodozja oferuje też usługi w zakresie doboru technologii, doradztwa technicznego, badań i szkoleń.

 

 

mark O Firmie mark Oferta mark Chemiczna obróbka powierzchni mark Kontakt clear

© Copyright 2008 - 2018 Wszelkie Prawa zastrzeżone Rodozja Sp. z o. o.